Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства

Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства

Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства

Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства

Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства и стъклени трибуни

Столична община
Столична община

Проектиране и изработка на двоен стъклен под с стоманена носеща конструкция и експозиционни пространства