Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовка от неръждаема стомана

Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовки на въздуховоди от неръждаема стомана

Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовки от неръждаема стомана и осветително тяло

Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовка на колони и въздуховоди от неръждаема стомана

Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовка на колони и въздуховоди от неръждаема стомана

Летище София
Летище София

Проектиране и изработка на облицовка на колони и въздуховоди от неръждаема стомана