ИКИ България
ИКИ България

Проектиране и изграждане на валутни бюра. Куршумоустойчиви преградни стени, врата Jansen Economy 50, и стъкла с клас на защита BR2, гише от Corian.

ИКИ България
ИКИ България

Проектиране и изграждане на валутни бюра. Куршумоустойчиви стъкла, клас на защита BR2, гише от транспарантен Corian и светлодиодно осветление,външна облицовка от Etalbond

ИКИ България
ИКИ България

Проектиране и изграждане на валутни бюра. Куршумоустойчиви стъкла, клас на защита BR2, гише от Corian.

ИКИ България
ИКИ България

Гише от Corian, паричник, куршумоустойчиво стъкло, клас на защита BR2

ИКИ България
ИКИ България

Проектиране и изграждане на валутни бюра. Куршумоустойчиви стъкла, клас на защита BR2, гише от транспарантен Corian и светлодиодно осветление, външна облицовка от Etalbond