First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на стъклени козирки, носеща конструкция от неръждаема стомана и точково окачване на стъклата.

First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на стъклени козирки, носеща конструкция от неръждаема стомана и точково окачване на стъклата.

First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на входна врата Jansen Economy 50 и стъклена козирка със стоманена носеща конструкция и точково окачване на стъклата.

First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на парапет от неръждаема стомана.

First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на стъклени парапети, стоманена носеща конструкция и точково окачване на стъклата

First Investment Bank
First Investment Bank

Проектиране и изработка на стъклени парапети, стоманена носеща конструкция и точково окачване на стъклата