Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на входни врати Jansen Economy 50.

Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на герб

Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на бронирани преградни стени и гише

Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на бронирани преградни стени и приемна

Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на бронирани преградни стени и приемна

Посолство на кралство Нидерландия
Посолство на кралство Нидерландия

Проектиране и изработка на бронирани преградни стени и приемна