Cordeel
Cordeel

Монтаж на стъклопакети с размер 2950/5960 мм и тегло 1200кг.

Cordeel
Cordeel

Стоманена фасада със стъклопакет, максимален размер на стъклопакета 2950/5960 мм и тегло 1200кг.

Cordeel
Cordeel

Стоманена фасада със стъклопакет, максимален размер на стъклопакета 2950/5960 мм и тегло 1200кг.